Lepingu lisa, laps-lasteaed

Lepingu nr number LISA

asutuse nimi

Andmed, mis edastatakse Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamisele asutusesiseseks kasutamiseks:

Laps viibib lasteaias (märkida ristiga):

täispäeva koos toitlustamise ja magamisega

 

osaajaliselt ilma toitlustamiseta ja magamiskohata

 

osaajaliselt, kasutan hommikusöögi soodustust

 

 

Laps sööb lasteaias järgmiselt (märkida ristiga):

 

hommikusöök

 

hommikusöögi soodustus

 

lõunasöök

 

lõunasöögi soodustus

 

õhtuoode

 

 

lapse nimi

 

lapse isikukood

 

aiarühma number

 

sõimerühma number

 

kuupäev, millest alates eeltoodud valik kehtib

 

lapsevanema nimi

 

lapsevanema isikukood

 

aadress koos postiindeksiga

 

 

kontakttelefon, e-post

 

 

pangakonto number

 

 

Lapsevanemal on õigus määratleda isik, kes kasutab koolituskulude mahaarvamise õigust oma maksustavast tulust:

 

isiku nimi

 

isikukood

 

aadress koos postiindeksiga

 

 

 

 

 

 

 

/allkiri/                                                                                     /allkiri/

lapsevanem                                                                              direktor