Lahkumise avaldus

Jõgeva aleviku lasteaia direktorile

 

 

 

 

Avaldus

 

 

 

 

 

Palun minu laps............................................................. kustutada lasteaia nimekirjast alates ....................

Minu enammakstud lasteaia tasu kanda .....................................(nimi) arvele..............................(nr.).

 

 

 

 

 

kuupäev

allkiri