Vastuvõtu avaldus

Lapsevanem.......                                Jõgeva aleviku lasteaed
                                        Aamisepa 6
                                        Jõgeva vald, Jõgeva alevik
                                        48309, tel.7722798
 


Elukoht / telefoni nr.:................................
....................................................
....................................................AVALDUS


Palun minu laps................................................
sündinud .........................võtta lasteaia järjekorda alates.....
Isikukood......................... .......

Ema töökoht / amet / tel..................... ..................... ............................. ....................
............................. ................................... .................................. ................................
Isa töökoht / amet / tel............ ...................... ............................ ................................
............................. ................................... .................................. ................................
Kuupäev............................................ Allkiri.............. .............. .....


Järjekorra nr./täidab direktor/

NB! KUUPÄEV ON JÄRJEKORRA ALUSEKS.
SÜNNITUNNISTUSE KOOPIA  ESITAMINE KOOS AVALDUSEGA ON KOHUSTUSLIK!