Vastuvõtu avaldus

Lepingu nr number LISA

asutuse nimi

Andmed, mis edastatakse Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamisele asutusesiseseks kasutamiseks:

Laps viibib lasteaias (märkida ristiga):

täispäeva koos toitlustamise ja magamisega

 

osaajaliselt ilma toitlustamiseta ja magamiskohata

 

osaajaliselt, kasutan hommikusöögi soodustust

 

 

Laps sööb lasteaias järgmiselt (märkida ristiga):

 

hommikusöök

 

hommikusöögi soodustus

 

lõunasöök

 

lõunasöögi soodustus

 

õhtuoode

 

 

lapse nimi

 

lapse isikukood

 

aiarühma number

 

sõimerühma number

 

kuupäev, millest alates eeltoodud valik kehtib

 

lapsevanema nimi

 

lapsevanema isikukood

 

aadress koos postiindeksiga

 

 

kontakttelefon, e-post

 

 

pangakonto number

 

 

Lapsevanemal on õigus määratleda isik, kes kasutab koolituskulude mahaarvamise õigust oma maksustavast tulust:

 

isiku nimi

 

isikukood

 

aadress koos postiindeksiga

 

 

 

 

 

 

 

/allkiri/                                                                                     /allkiri/

lapsevanem                                                                              direktor                                                       

 

 

 

 

asutuse nimi

Muudatus lasteaia koha kasutamise lepingus nr _______________            RMP nr ____

Minu laps ________________________________ viibib alates _____________________ lasteaias

Täispäeva koos toitlustamise ja magamisega

 

Osaajaliselt ilma toitlustamiseta ja magamiskohata

 

Osaajaliselt, kasutan hommikusöögi soodustust

 

 

Alates _________________________ sööb minu laps lasteaias järgmiselt:

 

Hommikusöök

 

Hommikusöögi soodustus

 

Lõunasöök

 

Lõunasöögi soodustus

 

Õhtuoode

 

 

Lapsevanema nimi

 

Aadress koos postiindeksiga

 

Kontakttelefon, e-post

 

 

Allkiri                                                                    Kuupäev

 

Rühm

aed                      sõim

Rühmaõpetaja /allkiri/