Laste arengu analüüs

Õpetajad teostavad laste arengu analüüsi arengukirjeldustena. Lapsele koostatakse kasvumapp, mis sisaldab käelise tegevuse tulemusi, arengukirjeldust, arenguvestluse protokolli (hoitakse üleandmiseni lukustatud sahtlis), vaatluslehti. Kooliminevale lapsele tehakse koolivalmiduse test (joonistustest), koolivalmiduse kaardile tehakse märge testi tulemustest. Lasteaiast lahkudes saab laps kasvumapi kaasa.

Põhjalikumalt analüüsitakse mingis arenguaspektis maha jäävaid lapsi, leidmaks mahajäämuse põhjuseid ja kavandamaks individuaalset tööd lapse ja tema vanematega. Lapsevanemaid teavitatakse laste arengust kevadisel arenguvestlusel.