Direktor:              Katri Haaviste

Õpetajad:            Liia Kukli

                         Marianne Allingu

                         Marju Kattel

                         Anne Uusväli

Liikumisõpetaja:    Epp Hoovi (T, N)

Muusikaõpetaja:   Eha Niglas (E, K)

Õpetaja abid:       Veronika Pinka

                           Riina Joost

Kokk:                  Aljona Ingver