Põhiliseks tegevuseks lasteaias on mäng.
See on viis kuidas noored õpivad märkamatult tajuma maailma enese ümber ning enda rolli selles.